Afbeelding van het beheer van Subsidies en certificering in Betula-Beheer

Subsidies en certificering

Voor de eigenaren, die gebruik maken van de subsidieregelingen natuur en landschap kan bij elk perceel en element de subsidieregeling worden weergegeven en welk beheerpakket is afgesloten. Dit geldt voor de Subsidieregeling natuur en ook Agrarisch natuurbeheer.

Voor de subsidieverantwoording en certificering is het belangrijk dat aangetoond kan worden dat het pereel/element ook tot het eigendom behoort en begrensd is in het Natuurbeheerplan. Hiervoor zijn in aparte kaartlagen de kadastrale kaart opgenomen, het Natuurbeheerplan van de provincie en de lopende beschikkingen.

Verantwoording voor de subsidie kan met de selectiefilters in het Groenbeheer en de filter subsidieregeling.

Wij ondersteunen klanten bij de subsidieaanvragen en verlengingen. Betula-Beheer voldoet aan de eisen van het certificeringsmodel van stichting Part-Ner.