Wat kan het beheersysteem?

Het is een systeem dat u als eigenaar/beheerder gaat helpen om uw landgoed of (natuur-) terreinen op een planmatige en efficiënte manier te beheren.

De gebruiker krijgt een goed overzicht van zijn eigendom op digitale kaart en de gegevens van de diverse elementen. De versnipperde informatie en onvolledige informatie wordt nu in één digitaal systeem geïntegreerd.

Modules en themalagen

De kern van het digitale beheersysteem Betula-Beheer is de module Groenbeheer met de thema-lagen bos, natuur, landschap, wegen en waterlopen. Dit is ook het onderdeel dat door beheerders het meeste wordt gebruikt voor hun werkplanning en verantwoording.

Er zijn ook een aantal facultatieve modules beschikbaar. Dit zijn:

  • Subsidies en certificering
  • Overeenkomsten
  • Kosten