Afbeelding van het beheer van agrarische percelen in Betula-Beheer

(Agrarische) Percelen

Er is een module ontwikkeld met alle percelen die in gebruik zijn gegeven of verpacht in een aparte kaartlaag met de gegevens van pachter, type overeenkomst en kadastraal nummer.

Hiermee kan door middel van selectiefilters snel zichtbaar worden gemaakt welke pachter bepaalde percelen gebruikt of welke percelen bijvoorbeeld liberaal zijn verpacht.